privacy verklaring

Ons website-adres is: https://www.vrouwenvitaal.nl.

Vrouw en Vitaal is gevestigd in Nederland, is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

Vrouw en Vitaal acht zorgvuldig verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden wij ons aan van de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Deze privacy verklaring zet uiteen hoe wij gegevens verzamelen en gebruiken, overeenkomstig met de AVG.

In de privacy verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met doel we dat doen. Wij raden u aan deze privacy verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacy verklaring heeft betrekking op onze website www.vrouwenvitaal.nl en gerelateerde websites en diensten.

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 1 november 2019

Uw Privacy.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of
bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw
expliciete toestemming.
· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens blijven in het cliëntendossier, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist en worden 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• klantnummer ziektenkostenverzekering
• een korte omschrijving van de behandeling natuurgeneeskunde 24009’.
• de kosten van het consult


Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen


Wij zullen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken als in deze verklaring, tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven.

Als u gebruik maakt van onze diensten dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen.

Voor en Achternaam

Adresgegevens

Geboorte datum

Telefoon nummer

E-mailadres

Bankgegevens

Zorgverzekeraar en polis nummer

Skype naam

Overige persoonsgegevens die u actief vertrekt (bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken in correspondentie en telefonisch.

Gronden voor verwerking:

Afhandelen van uw betaling

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Vrouw en Vitaal analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten of diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Vrouw en Vitaal verwekt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belasting aangifte.

We verzamelen uw persoonsgegevens op basis  van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming die u ten alle tijde kunt intrekken.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze privacy verklaring in het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers 24 maanden.

UW RECHTEN

U heeft ten alle tijden recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt kunt u direct contact opnemen. Wij zorgen ervoor dat u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we u identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is dan kunt u contact met ons opnemen m uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen dan kunt u ons op ieder moment informeren met betrekking tot deze verzoeken. wij zullen altijd reageren in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt dan kunt u uw een klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

DELEN MET ANDEREN

Wij zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u of uw organisatie met ons heeft afgesloten, of tenzij er wettelijke verplichting is.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulier en 

Cookies


Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Vrouw en Vitaal maakt gebruik van Google Analytics , en  Mailblue en MijnDiad om uw gegevens beveiligd in op te slaan en voor correspondentie

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

BEVEILIGING: waar wij jou data naar toe sturen:

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden


Slotbepalingen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen cliënt en behandelaar.
2. In geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
3. Behandelaar heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Cliënt heeft de mogelijkheid om binnen één maand na de bekendmaking gemotiveerd bezwaar te maken tegen de wijziging in de voorwaarden. Na het verstrijken van deze termijn wordt cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.
4. Op deze algemene voorwaarden en de tussen behandelaar en cliënt gesloten overeenkomst(en), is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.